Sự Kiện

Boost your Value, Build your Career

Ngày: 9 tháng 1 năm 2024

Giờ: 16h00 - 18h30

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hết hạn