Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Vinh danh

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nguyễn Thị Khánh Huyền

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngành học: Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo

Xem Profile

Hồ Thị Anh Đào

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngành học: Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano

Xem Profile

Trần Hoàng Việt

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngành học: Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh

Xem Profile

Vinh danh

SINH VIÊN 5 TỐT

Nguyễn Thị Khánh Huyền

SINH VIÊN 5 TỐT

Ngành học: Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo

Xem Profile

Hồ Thị Anh Đào

SINH VIÊN 5 TỐT

Ngành học: Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano

Xem Profile

Lê Tú Anh

SINH VIÊN 5 TỐT

Ngành học: Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano

Xem Profile