Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Nguyễn Xuân Tài

Năm sinh: 25/04/2004
Khoa: Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano