Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Vũ Hoài An

Năm sinh: 08/10/2003
Khoa: Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano