Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Bùi Minh Hiển

Năm sinh: 29/02/2004
Khoa: Kỹ thuật Hàng không