Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Nguyễn Diệu Linh

Năm sinh: 17/05/2001
Khoa: Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano