Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Vu Minh Hien

Năm sinh: 10/10/2003
Khoa: An toàn thông tin